Obs! Behöver endast utföras vid första tillfället du kör WEBbook!

Det krävs att du har Java Runtime installerat och även en s k "policyfil" som ger dig rättigheter att skriva ut etiketter från WEBbook. Java Runtime kommer automatisk installeras när du skriver ut etiketter och fraktsedlar första gången.

För att ladda hem den s k "policyfilen" gör följande:

1. Högerklicka på länk nedan.

3. Välj "spara mål som" / "spara länk som".

4. Filnamnet ska vara ".java.policy" (föreslås i "spara som"-bilden).

5. ".java.policy" ska sparas i ditt hembibliotek;

C:\Winnt\Profiles\användarnamn\ på fleranvändarsystem Windows NT

C:\Windows\Profiles\användarnamn\ på fleranvändarsystem Windows 95

C:\Windows\ på en-användarsystem Windows 95

 

6. Klicka på "spara" - klart!.  

Högerklicka här för att ladda ned "policyregistret"!

WEBbook är optimerad för Internet Explorer & Netscape 4.x och senare, skärmupplösning 800x600, 16 bitars färgdjup.